Respiratorna fizioterapija

Učinkovito, kvalitetno in strokovno povečevanje vitalne zmogljivosti pljuč.

Respiratorna fizioterapija

Strokovna respiratorna fizioterapija

Hiter tempo življenja in različna pljučna obolenja vodijo telo do zmanjšane vitalne zmogljivosti pljuč. Zato je predvsem pri pljučnih bolnikih pomembna strokovna respiratorna fizioterapija.

Ta zajema anamnezo, fizioterapevtski pregled, ugotovitve dihalnega vzorca, ki prevladuje pri posamezniku, učenje dihalnih vaj, učenje trebušnega in diafragmalnega dihanja (to sta dve različni dihalni tehniki), tehnike za ohranjanje gibljivosti prsnega koša z raztezanjem ter tehnik sproščanja. Največja prednost je učenje različnih dihalnih vaj, katere lahko posameznik izvaja doma.

V današnjem tempu življenja je zelo pomebno, da si zna vsak posameznik vzeti čas zase, da se sprosti in umiri (um-miritev). Sprostitev in počitek sta pomembna gradnika našega zdravja, saj je dokazano, da se le v času počitka lahko telo regenerira. Najhitrejšo sprostitev oseba lahko doseže z izvajanjem dihalnih vaj. V sklopu delavnic dihanja izvajamo delavnice za manjše skupine ljudi (5-6 oseb), kjer jih naučimo o zavestnem dihanju, o pomenu dihanja za ohranjanja zdravja, o pomenu dihanja skozi nos, da prepozanjo svoj dihalni ritem ter ozavestijo dihanje z diafragmo, skratka da se naučijo sprostiti tudi tekom dneva. Za krepitev dihalne funkcije si lahko pomagajo z različnimi pripomočki.

Zakaj Fizioterapevtski center Simona Videnšek?

Zasebna fizioterapija mag. Simona Videnšek je ena od kvalitetnih ustanov v regiji za fizioterapijo bolečinskih stanj, povezanih za hrbtenico in lokomotornim ter obravnavo respiratornega sistemoma. mag. Simona Videnšek dipl. fiziot., univ. dipl. org., spec. manag.

Vzemite si čas in rezervirajte termin za razvajanje zase, telo vam bo hvaležno!

Oglejte si tudi ostale storitve

Naročanje in povpraševanje